หายใจไม่อิ่ม หายใจไม่สุด มีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่ และต้องรักษาอย่างไรถึงจะหาย

หายใจไม่อิ่ม

อาการปวดคอ ปวดสะบัก เป็นอาการปวดกล้ามเนื้อที่พบได้บ่อย ซึ่งอาจดูเหมือนว่าเป็นเพียงปัญหาสุขภาพเล็กน้อยที่ไม่ร้ายแรง จึงทำให้หลายท่านละเลยกับอาการที่เกิดขึ้น และไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ส่งผลให้อาการปวดรุนแรงขึ้น และลุกลามไปบริเวณข้างเคียง จนเกิดเป็นอาการอื่นๆ ตามมา

เช่น อาการปวดร้าวลงแขน แขนชามือชา แขนอ่อนแรง ปวดศีรษะไมเกรน หรืออาการหายใจไม่อิ่ม หายใจไม่สุด เกิดขึ้น ซึ่งในบทความนี้ เราจะกล่าวถึงอาการหายใจไม่อิ่ม ที่เกิดจากอาการปวดคอปวดสะบัก ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจกับอาการที่เป็นอยู่ และหาวิธีการรักษาได้อย่างตรงจุด

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการหายใจไม่อิ่ม หายใจไม่สุด

อาการหายใจไม่อิ่ม หายใจไม่สุด เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นโรคทางปอด โรคหัวใจ หรือความผิดปกติของร่างกายอื่นๆ รวมถึงอาการผิดปกติทางกล้ามเนื้อ เป็นต้น ซึ่งอาการหายใจไม่อิ่ม ที่เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อนั้น จะเป็นอาการที่ไม่รุนแรง หรืออันตรายอย่างเฉียบพลัน แต่มักเป็นอาการที่ค่อยๆ สะสมเรื้อรังมานาน

โดยอาการหายใจไม่อิ่มจะสัมพันธ์กับอาการปวดคอ ปวดบ่า ปวดสะบักโดยตรง เนื่องจากกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า และสะบัก เป็นกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งที่ถูกใช้ขณะหายใจ ดังนั้นเมื่อกล้ามเนื้อคอ สะบักมีปัญหา จึงทำให้การหายใจมีปัญหาตามมาดังนี้

กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ ประกอบด้วย

กลุ่มกล้ามเนื้อหายใจเข้า

 • กล้ามเนื้อกระบังลม diaphragm
 • กล้ามเนื้อ external intercostal บริเวณซี่โครง
 • กล้ามเนื้อ sternocleidomastoid เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ บริเวณต้นคอด้านหน้า
 • กล้ามเนื้อ scalene เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กบริเวณซอกคอ
 • กล้ามเนื้อ serratus anterior เป็นกล้ามเนื้อบริเวณหลัง ช่วงสะบักชั้นลึก

กลุ่มกล้ามเนื้อหายใจออก

 • กล้ามเนื้อ internal intercostal
 • กล้ามเนื้อ abdomimal rectus

โดยสาเหตุของอาการหายใจไม่อิ่มนั้น เกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณคอ และสะบักเกิดการหดเกร็งตัว ซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อคอ บ่า สะบัก ในท่าเดิมนานๆ เช่น นั่งทำงานหน้าคอมเป็นเวลานาน การก้มคอ เงยคอเป็นระยะเวลานาน เป็นต้น ส่งผลให้กล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า สะบัก เกิดการเกร็งสะสมจนเป็นก้อนปม หรือ trigger point ซึ่งก้อนปม trigger point นี้ จะไปขัดขวางการไหลเวียนเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก ไม่สามารถนำพาสารอาหาร และออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณนั้นๆ ได้ดังเดิม จึงทำให้เกิดอาการปวดขึ้น

นอกจากนี้ก้อนปม trigger point จะทำให้กล้ามเนื้อเกิดความตึงเครียด และอ่อนแอ และเกิดการบาดเจ็บได้ง่าย เมื่อมีการใช้งานกล้ามเนื้อคอ และสะบัก ทำให้เกิดมีพังผืดตามมา โดยพังผืดจะยึดเกาะบริเวณมัดกล้ามเนื้อคอ สะบักเหล่านี้ จนทำให้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อลดลง เกิดอาการแข็งตึงลามไปถึงกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก ทำให้กล้ามเนื้อหน้าอกไม่สามารถยืดหดได้ตามปกติ ดังนั้นขณะหายใจเข้าออก กล้ามเนื้อหน้าอกจึงขยายได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้เกิดอาการหายใจไม่อิ่ม หายใจไม่สุดนั่นเอง

กลับสู่สารบัญ

อาการที่มักเกิดร่วมกันกับอาการหายใจไม่อิ่ม

อาการหายใจไม่อิ่ม ที่เกิดจากปัญหาของกล้ามเนื้อ มักสัมพันธ์กับอาการปวดคอ บ่า สะบัก กล้ามเนื้อหน้าอก ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ขณะหายใจ โดยหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อาการจะลุกลามไปบริเวณข้างเคียง ซึ่งจะทำให้มีอาการผิกปกติต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ปวดขัดหัวไหล่ ปวดไหปลาร้า ปวดขึ้นศีรษะ เป็นต้น รวมถึงพังผืดอาจไปรบกวนเส้นประสาทจนทำให้เกิดการอักเสบตามมา ซึ่งผู้ป่วยอาจจะมีอาการชา แสบร้อน หรืออ่อนแรงร่วมด้วยได้ ซึ่งอาการที่มักพบร่วมกันได้แก่

 • อาการปวดคอ บ่า ไหล่
 • ปวดสะบัก
 • ปวดตึงหน้าอก ปวดไหปลาร้า
 • ชาแขน
 • ปวดหัว เวียนหัว ไมเกรน
 • แสบร้อนกลางอก หรืออาการคล้ายกรดไหลย้อน

อย่างไรก็ตามอาการหายใจไม่อิ่ม หายใจไม่สุด อาจเป็นอาการของโรคอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อคอบ่า สะบัก หน้าอกได้ ซึ่งตัวอย่างของโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการหายใจไม่อิ่มจะมีดังนี้

 1. โรคทางปอด เช่น ปอดติดเชื้อ วัณโรค ปอดบวม หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง และหอบหืด เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้ จะทำให้ปอดรับออกซิเจนได้น้อยลง ส่งผลให้รู้สึกหายใจไม่อิ่ม หายใจได้ไม่เต็มที่
 2. โรคทางหัวใจ เช่น หลอดเลือดหัวใจตีบ ผู้ป่วยมักมีอาการหายใจไม่อิ่ม ร่วมกับอาการเหนื่อยง่าย เนื่องจากความผิดปกติของหัวใจในการสูบฉีดเลือด ทำให้ระดับออกซิเจนในร่างกายลดลง
 3. โรคอื่นๆ เช่น อุบัติเหตุบริเวณหน้าอก มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ หรือ โรคโลหิตจาง เป็นต้น ซึ่งต้องพิจารณาจากอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อหาสาเหตุของโรคต่อไป

หากผู้ป่วยสงสัยว่าตนเองมีอาการตาม 3 ข้อด้านบน ควรรีบพบแพทย์เพื่อขอคำวินิจฉัย และการรักษาที่เหมาะสมกับอาการดังกล่าว

กลับสู่สารบัญ

วิธีการรักษาอาการปวดคอ สะบัก หายใจไม่อิ่มที่ได้ผล และมีประสิทธิภาพ

อาการปวดคอ ปวดสะบัก ที่มีอาการหายใจไม่อิ่มร่วมด้วยนั้น สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการนวดสลาย trigger point และพังผืด เพื่อให้กล้ามเนื้อคอ สะบัก และกล้ามเนื้อหน้าอกกลับมาทำงานได้ปกติ เนื่องจากสาเหตุหลักของอาการนี้ เกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า ไหล่ สะบัก เกิดการเกร็งตัว จนเป็นก้อน trigger point สังเกตจากเมื่อคลำมัดกล้ามเนื้อเราจะสัมผัสได้ว่ากล้ามเนื้อตรงบริเวณคอ และสะบัก แข็งเป็นก้อน เป็นลำ แตกต่างจากกล้ามเนื้อปกติ

โดยตัว trigger point ทำให้เลือดไม่สามารถนำพาออกซิเจน และสารอาหารไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณนั้นๆ ได้เต็มที่ ส่งผลให้มีอาการปวดเกิดขึ้น รวมถึงอาจมีพังผืดไปยึดเกาะตามมัดกล้ามเนื้อคอ สะบักร่วมด้วย จึงเกิดการดึงรั้งระหว่างมัดกล้ามเนื้อ และทำให้กล้ามเนื้อคอ สะบัก และกล้ามเนื้อหน้าอก ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ขณะหายใจ หดขยายตัวได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้มีอาการหายใจไม่อิ่ม หายใจไม่สุด

ดังนั้นการรักษาด้วยวิธีการนวดสลาย trigger point และพังผืดนี้ จึงเป็นการกำจัดปัญหาที่เป็นสาเหตุของโรคโดยตรง เมื่อ trigger point และพังผืด ถูกสลายออก กล้ามเนื้อก็จะกลับมานิ่ม มีความยืดหยุ่น เลือดลมไหลเวียนปกติ อาการปวดตึงรั้งของกล้ามเนื้อคอ บ่า สะบักจะหายไป การยืดหดของกล้ามเนื้อกลับมาปกติ กล้ามเนื้อหน้าอกสามารถขยายตัวได้เต็มที่ขณะหายใจ ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาหายใจได้สุด และกลับมาเป็นปกติ

การรักษาด้วยการนวดสลาย trigger point และพังผืด จึงสามารถรักษาอาการปวดคอ ปวดสะบัก ร่วมกับอาการหายใจไม่อิ่มได้อย่างตรงจุด มีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาอาการให้หายได้อย่างถาวร

กลับสู่สารบัญ

การนวดสลาย trigger point และพังผืด ทำอย่างไร

วิธีการนวดสลาย trigger point และพังผืด จะแตกต่างจากการนวดทั่วไปโดยสิ้นเชิง สำหรับการรักษาด้วยวิธีการนวดสลาย trigger point และพังผืด จะเป็นวิธีนวดเฉพาะของทางคลินิก ซึ่งจะใช้นิ้วมือ ข้อศอก และไม้เล็กๆ กดคลึงไปตามก้อน trigger point และพังผืดที่ฝังตัวอยู่ในมัดกล้ามเนื้อทั้งในชั้นตื้น และชั้นลึก

โดยจะคลึงจนกว่าก้อนที่เกร็งแข็งนั้นจะนิ่มตัวลง จากนั้นจะย้ายตำแหน่งการกดไปบริเวณรอบข้างให้ครอบคลุมทั้งบริเวณคอ บ่า ไหล่ สะบัก และกล้ามเนื้อหน้าอก ซึ่งการคลำหาจุดที่มีปัญหานี้ต้องอาศัยประสบการณ์ของหมอนวดผู้ทำการรักษา เพราะในผู้ป่วยแต่ละคนจะมีปัญหาอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตามการนวดด้วยวิธีนี้ จะค่อนข้างเจ็บกว่าการนวดทั่วไป เนื่องจากจุดที่มี trigger point หรือ พังผืดเกาะอยู่ จะเป็นบริเวณที่มีปัญหาผิดปกติ ซึ่งจะเกิดความเจ็บเมื่อโดนสัมผัสอยู่แล้ว และจะมีความเจ็บเกิดขึ้น จากการกดคลึงมัดกล้ามเนื้อที่เกร็งตัวให้คลายออก เพื่อสลายพังผืด และ trigger point อีกด้วย ดังนั้นการรักษาจะค่อนข้างเจ็บกว่าการนวดทั่วไป

การรักษาด้วยการนวดสลาย trigger point และสลายพังผืดนี้ จะไม่มีการบิด หัก ดึง กระชาก กระแทกใดๆ เพราะทางคลินิกเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก และการใช้แรงกด กระแทก บิด หัก กระชากนี้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุแต่อย่างใด

กลับสู่สารบัญ

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจรักษาอาการปวดคอ ปวดสะบัก หายใจไม่อิ่ม ด้วยการนวดสลาย Trigger point และพังผืด

ก่อนตัดสินใจรักษาอาการ หายใจไม่อิ่ม หายใจไม่สุด ด้วยการนวดแก้อาการสลายพังผืดและ trigger point นั้น ผู้ป่วยควรทำการศึกษาและทำความเข้าใจกับวิธีการรักษา พร้อมทั้งรับทราบถึงข้อควรระวังต่างๆ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยผู้ป่วยสามารถ คลิกอ่านได้ที่นี่

กลับสู่สารบัญ

บทส่งท้าย

อาการปวดคอ ปวดสะบัก ร่วมกับอาการหายใจไม่อิ่ม หายใจไม่สุด เป็นอาการที่สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ เมื่อหายแล้วสามารถป้องกันไม่ให้อาการกลับมาเป็นอีกได้ โดยผู้ที่เพิ่งเริ่มมีอาการ มักปวดคอ ปวดสะบัก เพียงอย่างเดียว จะยังไม่มีอาการหายใจไม่อิ่มร่วมด้วย แนะนำให้ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนั่งให้ถูกท่า หมั่นเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆ

แต่สำหรับผู้ที่มีอาการหายใจไม่อิ่มร่วมด้วยแล้วนั้น บ่งบอกว่าอาการลุกลาม และรุนแรงขึ้น ควรหาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้อาการดีขึ้น อย่าปล่อยให้อาการเรื้อรัง เพราะจะยิ่งรักษายากขึ้น และหลังจากรักษาจนหายแล้ว ควรป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงควรออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อคอ บ่า สะบัก หรือหากเริ่มมีอาการกลับมาปวดตึง ควรรีบแก้ไขด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ หรือนวดทั่วไปเพื่อคลายกล้ามเนื้ออยู่เสมอ เพื่อไม่ให้อาการสะสมจนเกิดเป็นอาการหนักอีกครั้ง