นวดแก้อาการสลายพังผืด คืออะไร เหมาะกับผู้ที่มีอาการลักษณะใดบ้าง ที่นี่มีคำตอบ

นวดแก้อาการ คือ

พังผืด (adhesions) คือ กลุ่มเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมา เพื่อซ่อมแซมอาการบาดเจ็บในกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อในร่างกาย แต่ในหลายๆ ครั้งนั้น พังผืดที่ถูกสร้างขึ้นมานั้น ไม่ได้ยึดเกาะแค่ในบริเวณที่บาดเจ็บ แต่ยึดเกาะลามไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ ในบริเวณรอบข้าง จึงทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้น เกิดอาการแข็ง ไม่ยืดหยุ่น และก่อให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ ได้แก่

 • อาการปวดเรื้อรัง
 • อาการตึงรั้ง
 • อาการชา
 • อาการอ่อนแรง
 • อาการแสบร้อน
 • อาการผิดปกติในรูปแบบอื่นๆ เช่น ไฟช็อต, หนาๆ เป็นต้น

อาการเหล่านี้ สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ ด้วยการนวดแก้อาการสลายพังผืด โดยผู้เชี่ยวชาญ

สารบัญเนื้อหา

1. การนวดสลายพังผืด สามารถแก้อาการอะไรได้บ้าง

2. ทำไมการนวดแก้อาการ ด้วยวิธีสลายพังผืด ถึงรักษาอาการกระดูกทับเส้น กระดูกทรุด กระดูกเสื่อมได้

3. การนวดแก้อาการ ด้วยวิธีสลายพังผืด จะให้ผลการรักษาที่ถาวร หรือไม่

4. ถ้ารักษาจนหายดีแล้ว แต่ยังต้องอยู่ในอิริยาบถเดิมๆ จะกลับมามีอาการใหม่ หรือไม่

5. การนวดแก้อาการ ด้วยการสลายพังผืด แตกต่างจากการนวดแผนไทยอย่างไร

6. ปัจจัยที่ทำให้การนวดแก้อาการเห็นผลช้า หรือเร็ว

7. การนวดแก้อาการด้วยการสลายพังผืดเจ็บไหม

8. การนวดแก้อาการ ด้วยวิธีสลายพังผืด เหมาะกับใคร

9. นวดแก้อาการสลายพังผืดที่ไหนดี

การนวดสลายพังผืด สามารถแก้อาการอะไรได้บ้าง

โดยปกติแล้วอาการผิดปกติต่างๆ ของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อนั้น มักจะเกิดจากการที่มีพังผืดไปเกาะรัดเนื้อเยื่อบริเวณนั้นๆ ทำให้เนื้อเยื่อเหล่านี้เกิดอาการตึงเครียด และเกร็งตัวจน ไปขัดขวางเส้นเลือด ไม่ให้สามารถนำพาสารอาหาร และออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงได้เต็มที่ ไปทำให้ข้อต่อต่างๆ เสื่อมสภาพ และไปเบียดรบกวนเส้นประสาทให้ส่งสัญญานที่ผิดปกติ ส่งผลให้เกิดอาการปวด ตึง ชา แสบร้อน อ่อนแรง หรืออาการผิดปกติต่างๆ 

โดยอาการที่พบได้บ่อยมีดังต่อไปนี้

 • ปวดหลัง ปวดเอว ปวดหลังร้าวลงขา ปวดหลังร้าวมาหน้าท้อง
 • ปวดสะโพก สะโพกเสื่อม ปวดก้น
 • ปวดขา ขาชา ขาอ่อนแรง
 • ปวด/ตึงคอ บ่าไหล่ สะบัก ปวดแขน
 • แขนชา แขนอ่อนแรง ชานิ้ว
 • ไมเกรน ปวดกระบอกตา ขมับ หลังหู
 • ปวดเข่า เข่าเสื่อม
 • ปวดข้อมือ แสบร้อนฝ่ามือ
 • นิ้วล็อค
 • ปวดข้อเท้า ปวดนิ้วเท้า
 • อาการแปลกๆ อื่นๆ เช่น แสบร้อนตามใบหน้า ตามหนังศรีษะ อาการชายิบๆ อาการรู้สึกหนาๆ ตามผิวหนัง อาการแปล็บ อาการไฟช็อต เป็นต้น

การนวดสลายพังผืดนั้น จะเข้าไปแก้อาการเหล่านี้ได้อย่างตรงจุด เมื่อพังผืดถูกสลายออกจนหมดแล้ว เนื้อเยื่อบริเวณนั้นๆ จะหายจากการตึงเครียด ไม่เกร็งตัวอีก เลือดจะสามารถนำพาสารอาหาร และออกซิเจนไปเลี้ยงได้เต็มที่ ข้อต่อจะกลับมาเคลื่อนไหวได้ดีอีกครั้ง เส้นประสาทจะกลับมาทำงานได้ตามปกติ อาการปวด ตึง ชา แสบร้อน อ่อนแรง หรืออาการผิดปกติต่างๆ ก็จะหายไป

กลับสู่สารบัญ

ทำไมการนวดแก้อาการ ด้วยวิธีสลายพังผืด ถึงรักษาอาการกระดูกทับเส้น กระดูกทรุด กระดูกเสื่อมได้

ภาวะข้อต่อที่เคลื่อนที่ผิดรูปหรือผิดตำแหน่ง ซึ่งได้แก่ ภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกทรุด กระดูกเสื่อมนั้น โดยมากมักจะเกิดจากการที่มีพังผืดเข้าไปยึดเกาะบริเวณข้อกระดูก โดยที่ถ้าพังผืดเข้าไปยึดเกาะบริเวณหมอนรองกระดูก และเนื้อเยื่อรอบๆ บริเวณนั้น จะทำให้หมอนรองกระดูกถูกดึงรั้งไปตามแนวกล้ามเนื้อที่มีปัญหา และทำให้เกิดภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

ถ้าพังผืดเข้าไปยึดเกาะบริเวณข้อต่อหรือข้อกระดูก 2 ข้อ ที่อยู่ติดกัน พังผืดจะดึงให้กระดูกทั้ง 2 ข้อนั้นชิดตัวติดกันมากกว่าปกติ และทำให้เกิดภาวะกระดูกทรุด

กระดูกทรุด

ถ้าพังผืดเข้าไปยึดเกาะบริเวณข้อต่อ หรือข้อกระดูกข้อใดข้อหนึ่งจนหนามากๆ ข้อต่อ หรือข้อกระดูกนั้นๆ จะเกิดอาการแข็ง ยึดเกร็ง และขาดความยืดหยุ่น หากทำ x-ray หรือ MRI จะมองเหมือนกับว่าข้อกระดูกนั้นๆ หายไป แพทย์จะวินิจฉัยว่าเป็นกระดูกเสื่อม

กระดูกเสื่อม

การนวดแก้อาการที่จะสามารถรักษาภาวะข้อต่อกระดูกผิดปกตินี้ได้ จะต้องเป็นการนวดแก้อาการที่เข้าไปสลายพังผืด ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการข้อต่อผิดรูป เมื่อพังผืดถูกสลายออกไปจนหมด ข้อต่อกระดูกจะกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิม และมีสุขภาพดี มีความยืดหยุ่น อาการปวด/ชา ที่เกิดจากข้อต่อผิดปกตินี้ ก็จะหมดไป

กลับสู่สารบัญ

การนวดแก้อาการ ด้วยวิธีสลายพังผืด จะให้ผลการรักษาที่ถาวร หรือไม่

การนวดแก้อาการที่เน้นการสลายพังผืด และจุดยึดเกร็ง (Trigger point) เป็นหลักนั้น ทุกๆ ครั้งที่ทำการรักษา พังผืดจะค่อยๆ ถูกสลายออกไปเรื่อยๆ จนถึงจุดหนึ่ง เมื่อพังผืดถูกสลายจนหมด กล้ามเนื้อ และข้อต่อบริเวณนั้นๆ จะกลับมามีสุขภาพดีดังเดิม มีความยืดหยุ่น อาการปวด ตึง ชา แสบร้อน อ่อนแรง หรืออาการผิดปกติอื่นๆ จะหายไปอย่างถาวร เนื่องจากต้นเหตุของปัญหา ได้ถูกกำจัดออกไปแล้ว ผู้ป่วยจะสามารถกลับไปเคลื่อนไหวได้ทุกอิริยาบถ โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ

ผลการรักษาจะคงอยู่แบบนั้น จนกว่าผู้ป่วยจะมีการบาดเจ็บครั้งใหม่เกิดขึ้น

กลับสู่สารบัญ

ถ้ารักษาจนหายดีแล้ว แต่ยังต้องอยู่ในอิริยาบถเดิมๆ จะกลับมามีอาการใหม่ หรือไม่

เมื่อรักษาจนหายดีแล้ว ร่างกายจะเหมือนถูกรีเซ็ทกลับเป็น 0 ใหม่หมด ดังนั้นหากผู้ป่วยดูแลตัวเองดีๆ อย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยก็จะมีร่างกายที่ดีแบบนี้ไปจนแก่ตัวลง แต่หากผู้ป่วยยังจำเป็นต้องอยู่ในอิริยาบถเดิมๆ ร่างกายก็จะค่อยๆ เริ่มสะสมพังผืดใหม่ แต่กว่าจะสะสมจนกลับมามีอาการแบบเดิมนั้น จะใช้ระยะเวลานานมาก (เป็น 10 ปี)

คำแนะนำคือ ถ้ารักษาจนร่างกายหายดีแล้ว แต่ยังต้องทำงานในท่าเดิมตลอด ผู้ป่วยควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อบ่อยๆ เพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อเกิดการเกร็งตัวจนมีพังผืดไปยึดเกาะอีกครั้ง

การนวดแก้อาการ ด้วยการสลายพังผืด แตกต่างจากการนวดแผนไทยอย่างไร

การนวดแผนไทย จะเน้นในเรื่องความผ่อนคลายเป็นหลัก ไม่ได้เน้นเรื่องการรักษาอาการที่ผิดปกติ เพราะการนวดแผนไทยไม่สามารถลงลึกไปแก้ต้นเหตุของอาการได้

การนวดแผนไทย

 • ขณะนวด ผู้ป่วยจะรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย
 • เหมาะกับผู้ที่มีอาการไม่มาก และต้องการคลายอาการปวดเมื่อยเล็กๆ น้อยๆ
 • หลักการนวดจะเหมือนๆ กันในผู้ป่วยทุกๆ คน ไม่ว่าผู้ป่วยจะมาด้วยอาการอะไรก็ตามเช่น ปวดหลัง ไหล่ติด หรือปวดเข่า
 • อาการผ่อนคลายที่เกิดขึ้นหลังนวดจะคงอยู่ได้ชั่วคราว
 • การนวดในทุกๆ ครั้งจะเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ กล่าวคือ ทุกครั้งที่นวด จะนวดซ้ำบริเวณเดิม จุดเดิมตลอด เพราะผู้ป่วยจะรู้สึกดีขึ้นแค่ชั่วคราว แล้วสักพักก็จะกลับมามีอาการที่บริเวณเดิมเสมอๆ เนื่องจากยังมีพังผืดยึดเกาะบริเวณนั้นๆ อยู่
 • ถึงจุดหนึ่งจะเริ่มนวดแล้วไม่ได้ผล เนื่องจากพังผืดได้พอกตัวหนามากขึ้นเรื่อยๆ จนกล้ามเนื้อเกร็งตัวมากเกินกว่าที่การนวดแผนไทยจะคลายได้ ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการลุกลามมากขึ้น จนต้องหาทางรักษาทางอื่น

การนวดแก้อาการด้วยการสลายพังผืด

การนวดแก้อาการด้วยการสลายพังผืด และจุดยึดเกร็ง จะเน้นการแก้ปัญหาที่ผิดปกติของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อ

 • ขณะนวดจะรู้สึกเจ็บกว่าการนวดแผนไทยค่อนข้างมาก
 • ถ้าผู้ป่วยมีอาการเพียงเล็กน้อย โดยมากมักจะหายเลยหลังการรักษาครั้งที่ 1-2
 • เหมาะกับผู้ป่วยที่ทนความเจ็บได้
 • ตำแหน่งในการรักษาจะปรับเปลี่ยนไปตามอาการในแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ผลลัพทธ์ที่ได้จากการรักษาในแต่ละครั้งจะคงอยู่ได้ค่อนข้างนาน เมื่อเทียบกับการนวดแผนไทย
 • ในการนวดทุกครั้ง พังผืด และจุดยึดเกร็งจะถูกสลายออกไปทีละส่วนๆ จุดไหนที่พังผืดสลายออกหมดแล้ว อาการที่มีอยู่บริเวณนั้นจะหมดไป แต่หากผู้ป่วยมีอาการบริเวณอื่นๆ ด้วย อาการก็จะย้ายที่ไปแสดงบริเวณอื่นๆ แทน ซึ่งก็จะถูกแก้ออกในครั้งถัดๆ ไป
 • ถึงจุดหนึ่ง อาการที่มีจะน้อย และเบาบางลงจนหายขาดในที่สุด เพราะพังผืดที่มีได้ถูกสลายออกจนหมด ผู้ป่วยจะสามารถกลับไปใช้ร่างกายได้เต็มที่อีกครั้ง โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ
กลับสู่สารบัญ

ปัจจัยที่ทำให้การนวดแก้อาการเห็นผลช้า หรือเร็ว

ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีการนวดแก้อาการ จะเห็นผลเร็ว หรือช้านั้น ขึ้นอยู่กับ

 • ความเชี่ยวชาญของผู้รักษา

โดยมากนั้นผู้ที่มีความชำนาญในการนวดรักษา จะสามารถบอกตำแหน่งของพังผืด รวมถึง จุดที่เชื่อมโยงกันได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ผู้รักษาที่มีประสบการณ์จะใช้เทคนิคการรักษาที่ได้ผล มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่อทำให้ผู้ป่วยรู้สึกได้ถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกๆ

 • ระยะเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการมา

ผู้ป่วยที่เพิ่งมีอาการมาย่อมแก้ง่าย และหายเร็วกว่าผู้ป่วยที่มีอาการสะสมเรื้อรัง หรือเป็นๆ หายๆ มาก่อน ยิ่งสะสมมานาน ยิ่งต้องใช้จำนวนครั้งในการรักษาเพิ่มขึ้น ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่ผู้ป่วยสามารถควบคุมได้ ดังนั้นหากรู้ตัวว่าเริ่มมีอาการ ยิ่งรักษาได้เร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งหายเร็วขึ้นเท่านั้น

 • ลักษณะกล้ามเนื้อของผู้ป่วย

ผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรง มักจะเห็นผลได้รวดเร็วกว่าผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยแข็งแรง หรือฟื้นตัวได้ช้า ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากจะขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของแต่ละบุคคล

กลับสู่สารบัญ

การนวดแก้อาการ ด้วยการสลายพังผืดเจ็บไหม

การนวดแก้อาการด้วยการสลายพังผืด จะมีความเจ็บกว่าการนวดแผนไทยค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้แรงมากเท่ากับการนวดแผนไทยก็ตาม ที่เป็นเช่นนี้ เพราะการรักษาจะโฟกัสไปตรงจุด ที่มีปัญหาโดยเฉพาะ ได้แก่ จุดที่มีพังผืดเกาะ จุดที่มีอาการยึดเกร็ง ความเจ็บจะเกิดจากการคลึงสลายพังผืดที่ยังเกาะแน่นอยู่ แต่เมื่อพังผืดหลุดคลายตัวออกแล้ว ความเจ็บจะหายไปทันที แต่ก็จำเป็นต้องตรวจหาพังผืดบริเวณข้างเคียงด้วย เพราะปกติแล้ว พังผืดจะไม่เกาะแค่จุดเดียว แต่จะเกาะหลายจุด และกระจายตัวไปตามเนื้อเยื่อที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน

กลับสู่สารบัญ

การนวดแก้อาการ ด้วยวิธีสลายพังผืดเหมาะกับใคร

การนวดแก้อาการด้วยการสลายพังผืดนี้ เหมาะกับผู้ป่วยที่

 • ต้องการรักษาอาการจากต้นเหตุที่แท้จริง
 • ต้องการดีขึ้นจากอาการปวด ชา ตึง แสบร้อน อ่อนแรง อย่างถาวร ไม่อยากกลับมามีอาการซ้ำๆ อีกในอนาคต
 • ยอมเสียเวลารักษาตอนนี้ เพื่อจะได้หายจากอาการที่เป็น และไม่ต้องกังวลว่าจะกลับมามีอาการหนักยามแก่ตัวลง
 • ผู้ที่ไม่อยากผ่าตัด
 • ผู้ที่ไม่อยากกินยาแก้ปวดไปตลอดชีวิต
 • ผู้ที่มีอาการเรื้อรังมานาน รักษามาหลายที่แล้ว แต่อาการยังไม่ดีขึ้นชัดเจน
 • ผู้ที่ใจเย็น ค่อยๆ รักษาตาม step จนหาย
 • ผู้ที่ทนความเจ็บได้

สำหรับใครที่มีอาการตามที่ได้กล่าวมาในบทความนี้ สามารถติดต่อมาปรึกษาได้ หรือถ้าต้องการใช้บริการ ดูรายละเอียดได้ที่ นวดแก้อาการ

กลับสู่สารบัญ

นวดแก้อาการสลายพังผืดที่ไหนดี

การนวดแก้อาการสลายพังผืดนั้น จะต้องทำโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เพราะผู้รักษาต้องเข้าใจหลักการยึดเกาะของพังผืด และหลักการการทำงานของมัดกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ และเส้นประสาทในร่างกายเป็นอย่างดี และจะต้องสามารถตรวจคลำพังผืดได้ แม้ในขนาดที่เล็กมาก (ประมาณ 0.5 cm) ซึ่งผู้รักษาที่มีความเชี่ยวชาญขั้นนี้ มีจำนวนน้อยมาก

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณท์การหาร้านนวดแก้อาการ และวิธีเช็คว่าผู้รักษามีความชำนาญจริงหรือไม่ ได้ที่ การเลือกร้านนวดแก้อาการ